Thuế Môn bài năm 2017 sẽ có thay đổi về bậc về số tiền và về tiểu mục

images

Căn cứ nghị định 139/2016/ NĐ-CP ngày 04/10/2016 quy định về lệ phí Môn bài. Tại điều 4 của Nghị định 139 /2016/NĐ-CP quy định về mức thu lệ phí môn bài đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ.

 

– Vốn điều lệ từ 10 tỷ trở lên: B1= 3.000.000đ tiểu mục 2862

– Vốn điều lệ dưới 10 tỷ B2 = 2000.000đ TM 2863

– Chi nhánh, cửa hàng B3 = 1.000.000đ TM 2864

   Thời hạn nộp Môn Bài: từ ngày 01/01/2017 đến 20/1/2017

1.Đơn vị nào năm 2016 có thay đổi về vốn làm thay đổi bậc môn bài thì phải gửi lại tờ khai thuế MB cho năm 2017 chậm nhất 31/12/2016.

2.Đơn vị nào thấy năm 2017 không tiếp tục kinh doanh nữa thì làm tạm ngừng hoạt động ngay hoặc gửi hồ sơ xin giải thể để chấm dứt nghĩa vụ thuế.

  1. Đơn vị nào đang tạm ngừng năm 2016 và đã hết han, sắp hết hạn nếu trong năm 2017 không hoạt động thì khẩn trương làm tạm ngừng.