Góp vốn điều lệ phải sử dụng chứng từ không dùng tiền mặt

Tin tuc Chinh phu

Theo Thông tư 09/2015/TT-BTC ngày 29/01/2015 của Bộ tài chính quy định: Khi góp vốn, mua bán, chuyển nhượng vốn giữa các DN, vay, cho vay, trả nợ vay lẫn nhau thì phải chuyển khoản không được sử dụng tiền mặt (Có hiệu lực từ ngày 17/03/2015).
Cụ thể như sau:
– Các DN không sử dụng tiền mặt (tiền giấy, tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước phát hành) để thanh toán khi thực hiện các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác.
– Khi thực hiện giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào DN khác, vay, cho vay và trả nợ vay lẫn nhau, các doanh nghiệp sử dụng các hình thức sau:
a) Thanh toán bằng Séc;
b) Thanh toán bằng ủy nhiệm chi – chuyển tiền;
c) Các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt phù hợp khác theo quy định hiện hành.

Lưu ý:
– Đối tượng áp dụng là Các doanh nghiệp và tổ chức có liên quan trong quan hệ giao dịch.
Như vậy: Thông tư này chỉ áp dụng cho các DN không áp dụng cho cá nhân góp vốn vào DN nhé.

Giải đáp thắc mắc liên quan:

Hỏi:

Công ty em là công ty TNHH  thành lập từ tháng 05/2013 gồm 2 thành viên góp vốn, vốn điều lệ là 1 tỷ. Nhưng 2 thành viên này mỗi người chỉ mới góp 300tr đồng. Giờ doanh nghiệp đang cần tiền nên em làm phiếu thu mỗi người 50tr đồng bằng tiền mặt trực tiếp không qua chuyển khoản. Nhưng sau đó em tham khảo thì được biết tại “điểm 1, điều 6, chương 2 của nghị định Số: 222/2013/NĐ-CP” thì thấy phải thanh toán qua ngân hàng. Nhưng giờ đã là tháng 7 nếu có chuyển khoản thì không đúng chứng từ kế toán. Anh chị cho em hỏi có luật nào cho góp vốn bằng tiền mặt trực tiếp không?

Trả lời:

Theo quy định của Nghị định 222/2013/NĐ-CP về thanh toán bằng tiền mặt thì “các doanh nghiệp không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp“.

Giải pháp cho bạn: lập quyết định về việc hủy giao dịch góp vốn nói trên do không tuân thủ các quy định của pháp luật về thanh toán, công ty tiến hành trả lại tiền cho người góp vốn, sau đó các cổ đông công ty tiến hành nộp tiền góp vốn vào công ty qua tài khoản như quy định.

Trước ngày 01/03/2014, việc góp vốn của các tổ chức, cá nhân Việt Nam có thể thành toán bằng tiền mặt. Sau ngày này, theo quy định của Nghị định 222/2013/NĐ-CP thanh toán bằng tiền mặt: “Các doanh nghiệp không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp”. Chủ thể được hướng đến trong quy định này là doanh nghiệp, không phải là cá nhân thành viên góp vốn vào doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay chưa có Thông tư chi tiết hướng dẫn quy định này. Do đó, để tránh rủi ro pháp lý, hoạt động góp vốn hiện nay nên thực hiện qua ngân hàng.