VITAX họp kế hoạch tháng 09/2016

20160901_105028

Ngày 01/09/2016  Công ty TNHH dịch vụ và tư vấn TAX Việt Nam lập kế hoạch làm việc trong tháng 09/2016, tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị hồ sơ, sổ sách phục vụ Quyết toán, thanh tra thuế tại đơn vị cho 5 Công ty: Công ty TNHH Cơ khí xây dựng và thương mại Lâm Hằng, Công ty TNHH Dịch vụ và Tư vấn T.A.X Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại và du lịch Nét Việt, Công ty CP Công nghệ và xây dựng Thiên An, Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Hùng Anh

20160901_105011 20160901_105028