Dịch vụ Hoàn thuế ký kết với Công ty TNHH First Rubber Việt Nam

1472618914407_33850

Hoàn thuế là công việc quan trọng mà không phải Doanh nghiệp nào cũng thực hiện được. Công tác hoàn thuế tạo điều kiện tài chính cho các doanh nghiệp khi gặp khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất, thúc đẩy doanh nghiệp thực hiện đầy đủ chế độ kế toán hóa đơn chứng từ thông qua thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế.

Công ty TNHH và dịch vụ Tư vấn T.A.X Việt Nam đã cung cấp dịch vụ hoàn thuế GTGT cho Công ty TNHH First Rubber VN, cam kết chính xác và an toàn nhất, đảm bảo hồ sơ hoàn thuế của Doanh nghiệp được đúng và phù hợp với quy định của pháp luật thuế.

Sau thời gian làm việc, đến ngày hôm nay, Công ty TNHH và dịch vụ Tư vấn T.A.X Việt Nam đã hoàn thành công việc và nhận được Quyết định của Cục trưởng Cục thuế Vĩnh Phúc, hoàn trả thuế GTGT cho Công ty TNHH First Rubber VN số tiền: 713.209.381 đ. Với số tiền này, đủ để First Rubber VN kịp thời bổ sung nguồn tài chính cho đơn vị trong giai đoạn mở rộng sản xuất kinh doanh.  Đây là kết quả của sự nỗ lực làm việc của tất cả anh chị em Công ty, phối hợp cũng First Rubber VN đưa đến thành công này. Trong thời gian tới, Công ty TNHH và dịch vụ Tư vấn T.A.X Việt Nam luôn sát cánh cùng First Rubber VN cũng như thời gian 3 năm qua kế từ ngày hoàn thuế lần đầu,

 

1472618914407_33850 1472618917658_33851