Công tác bàn giao hồ sơ sổ sách cho Công ty CP Dịch vụ thương mại Quốc Tế DHT Việt Nam

20151211_185346

Ngày 28/08/2016, sau 3 tháng ký kết hợp đồng dịch vụ hoàn thiện sổ sách kế toán cho Công ty CP Dịch vụ thương mại quốc tế DHT Việt Nam, chúng tôi đã tiến hành bàn giao toàn bộ sổ sách để chuẩn bị phục vụ cho đoàn thanh tra kiểm tra thuế về làm việc.

20151211_185317 20151211_185346