Ban lãnh đạo Công ty đi khảo sát Công ty TNHH Dệt may Hưng Thịnh

IMG_20151108_172825

Ngày 26/08/2016 Ban lãnh đạo Công ty đi khảo sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và hệ thống sổ sách kế toán của Công ty TNHH Dệt may Hưng Thịnh tại Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình.

Theo đó, chúng tôi sẽ thực hiện hoàn thiện hệ thống sổ sách, phần mềm kế toán để chuẩn bị cho công tác kiểm tra thanh tra thuế tại Đơn vị. Đồng thời chúng tôi sẽ xây dựng hoàn thiện hệ thống kế toán để đưa hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như công tác quản trị được chi tiết và bài bản.

 

 

IMG_20151108_172825 20150912_130026